Pawshake logo
Manon

@pet care manon (nl/fr)

Borsbeke
5 keer opgeslagen als favoriet
Laatst gecontacteerd: gisteren
Laatst actief: vandaag
Woont samen met 2 honden en 3 huisdieren
Woont samen met Golden retriever Toulouse
Antwoordt meestal binnen een uur
<1h
Reactiesnelheid
100%
Respons
Logeren
Overnachting, bij de oppas thuis
15 EUR voor elk extra dier
25 EUR
/nacht
Alle diensten en prijzen

Over Manon

Hallo! ik ben Manon en ben een echte dierenfan! Ik heb zelf 2 honden Toulouse en Frenzi (golden retriever en yorkshire) ik heb ook twee paarden (Nala en Stone) en een konijn genaamd Biscotte ik rij al meer dan 10 jaar paard.

Als jouw hond nood heeft aan een leuke vriend is Toulouse helemaal geschikt! Hij is super sociaal, soms wat te sociaal. Ik heb niet op de Hondenschool gezeten dus ben geen specialist maar ik probeer vooral op mijn gevoel te werken. Met veel plezier zorg ik voor jouw trouwe maatje(s)

Wat zit er in begrepen in het logement bij mij?

 • alle dagen gaan wandelen
 • borstelen van zijn/haar vacht
 • wassen indien nodig
 • koekjes
 • en natuurlijk veel aandacht, liefde!
Wat zit er in begrepen bij de overnachting bij u thuis?

 • wandeling indien gewenst
 • borstelen indien nodig
 • hem/haar gerust stellen
 • en natuurlijk ook veel aandacht, liefde
Binnen een aantal maanden ga ik agro-technologische wetenschappen studeren zodat ik nog meer kennis krijg over dieren. Je maatje is meer dan je maatje, het is eenmaal familie. Hij of zij staat altijd voor je klaar voor jou!

Ik pas mij graag aan de noden die jouw trouwe viervoeter nodig heeft. Niks is overbodig ik help graag! Heb je geen tijd of moet je even weg? Ik sta klaar! Ikzelf ben een hele losse persoon, en speel graag met alle hondjes!

U zal elke dag zeker een aantal mooie foto’s ontvangen.

Benodigdheden

 • paspoort van de viervoeter
 • kussen/mand
 • eten
 • eetbak
 • eventuele speeltjes
Uw hond(en) moeten zijn jaarlijkse vaccin gehad hebben en ook een pipet gehad hebben tegen vlooien en/of teken.

Wat niet verplicht is maar wat ik wel aanraad is ontworming. Een hond zou normaal gezien elke 3 maand ontwormd moeten worden.

Ik accepteer alleen honden als u zeker bent dat er geen onderlinge ruzie tussen honden kan gebeuren.

Ik ben over het hele jaar beschikbaar bij mij thuis. vanaf 21 september 2020 schrap ik de thuis bezoeken, ik ga op dat punt beginnen met mijn studies.

Zoals ik zei mag uw hond(en) altijd bij ons komen, vanaf 21 september zullen ze wel een gedeelte alleen thuis zijn met mijn andere huisdieren. Maar geen nood, uw hond zal al de aandacht, wandeling, kam beurt zeker krijgen. Mijn studies zijn van maandag tot vrijdag. Het weekend ben ik vrij. Mocht ik niet vrij zijn kan u dit zien via mijn kalender dan staat het op rood.

Vele groetjes en tot snel!

----------------

Bonjour ! Je m'appelle Manon et je suis une vraie fan des animaux ! J'ai moi-même 2 chiens Toulouse et Frenzi (golden retriever et yorkshire) j'ai aussi deux chevaux (Nala et Stone) et un lapin qui s’appelle Biscotte, je monte à cheval depuis plus de 10 ans.

Si votre chien a besoin d'un bon ami, Toulouse est parfait ! Il est super social, parfois un peu trop social. Je ne suis pas allé à l'école des chiens, donc je suis pas une spécialiste, mais j'essaie de travailler sur mes sentiments. C'est avec beaucoup de plaisir que je m'occupe de votre (vos) fidèle(s) compagnon(s).

Qu'est-ce que votre chien reçoit quand il viens loge ici?

-marcher tous les jours

-le brosser

-le laver si nécessaire

-cookies

-et, bien sûr, beaucoup d'attention, d'amour !

Qu’est-ce que votre chien reçoit si je viens logé chez vous?

-marcher si vous le souhaitez

-brossage si nécessaire

-le rassurer

-et bien sûr beaucoup d'attention, d'amour

Dans quelques mois, j'étudierai les sciences agro-technologiques afin d'en apprendre encore plus sur les animaux. Votre copain est plus que votre copain, c'est la famille une fois pour toutes. Il ou elle est toujours là pour vous !

J'aime m'adapter aux besoins de votre fidèle compagnon à quatre pattes. Rien n'est superflu, j'aime aider ! Vous n'avez pas le temps ou vous devez vous absenter pour un certain temps ? Je suis prêt

! Je suis une personne très libre, et j'aime jouer avec tous les chiens !

Je suis sûr que vous aurez de belles photos tous les jours.

Fournitures

passeport de votre chien

-pillow/panier

-des koek

-diner

-jouets éventuels

Votre (vos) chien(s) doit (doivent) avoir reçu son (leur) vaccin annuel ainsi qu'une pipette contre les puces et/ou les tiques.

Ce qui n'est pas obligatoire, mais ce que je recommande, c'est le vermifuge. Un chien doit normalement être vermifugé tous les 3 mois.

Je n'accepte les chiens que si vous êtes sûr qu'il ne peut y avoir de querelle mutuelle entre chiens.

Je suis disponible à mon domicile tout au long de l'année. À partir du 21 septembre 2020, j'annulerai les visites à domicile, je commencerai mes études à ce moment-là.

Comme je l'ai dit, votre ou vos chiens seront toujours autorisés à venir chez nous, mais à partir du 21 septembre, ils seront en partie seuls à la maison avec mes autres animaux de compagnie. Mais ne vous inquiétez pas, votre chien attirera certainement toute l'attention, marche, se retourne en peigne. Mes études se déroulent du lundi au vendredi. Le week-end, je suis libre. Si je ne suis pas libre, vous pouvez le voir sur mon calendrier et il est en rouge.

Beaucoup de salutations et à bientôt !

Hello! I'm Manon, I'm 19 years old and I'm a real animal fan! I have 2 dogs myself Toulouse and Frenzi (golden retriever and yorkshire) I also have two horses (Nala and Stone) and a rabbit called Biscotte I've been riding horses for over 10 years.

If your dog needs a nice friend, Toulouse is perfect! He is super social, sometimes a bit too social. I didn't go to dog school so I'm not a specialist but I try to work on with my instincts. With a lot of pleasure I take care of your faithful buddy(s).

What's in it for the dog(s) when thee sleep at my place?

-walk everyday

- brushing his/her coat

-washing if necessary

- cookies

-and, of course, a lot of attention, love!

What's in for the dog when i’m spending the night at your house?

-walk if desired

-brushing if necessary

-reassure him/her

-and of course a lot of attention, love

Within a few months I will be studying agro-technological sciences so that I can learn even more about animals. Your buddy is more than your buddy, it's family once. He or she is always there for you!

I like to adapt to the needs of your faithful furry friend(s) Nothing is to much I like to help! Don't you have time or do you have to go away for a while? I'm ready! I'm a very loose person, and I like to play with all the dogs!

I'm sure you'll get some nice pictures every day.

Supplies

-passport

-pillow/basket

-cookies

-rood

-toys

Your dog (s) must have had its annual vaccine and also a pipette against fleas and / or ticks.

What is not mandatory but what I recommend is deworming. A dog should normally be dewormed every 3 months.

I only accept dogs if you are sure that there is no mutual fight between dogs can happen.

I am available at my home throughout the whole year. from 21 September 2020 I will cancel home visits, I will start my studies at that point.

As I said, your dog(s) will always be allowed to come to our house, but from September 21 they will be partly alone at home with my other pets. But don't worry, your dog will definitely get all the attention, walk, comb turn. My studies are from Monday to Friday. The weekend I am free. If I'm not free you can see this on my calendar and it's on red.

Many greetings and see you soon!

Diensten van Manon

Bij de oppas thuis

Logeren
Je hond logeert bij de oppas thuis
15 EUR voor elk extra dier
25 EUR
/nacht
Dagopvang
Vind dagopvang voor jouw hond, overdag in het huis van de oppas
15 EUR voor elk extra dier
15 EUR
/dag

Bij jou thuis

Huisbezoeken
Huisdierenoppas aan huis
35 EUR voor twee huisbezoeken per dag
20 EUR
/dag
Huisoppas
De oppas overnacht bij jou thuis
40 EUR
/nacht

Manon biedt ook

Halen en brengen

Annulatiebeleid: Flexibel

Volledige terugbetaling als het baasje annuleert meer dan 24 uur voordat de reservatie start. 50% terugbetaling als er na 24 uur voor de reservatie wordt geannuleerd.

Beoordelingen

starstarstarstarstar
Communicatie
starstarstarstarstar
Respecteert afspraken
starstarstarstarstar
Correcte omschrijving
starstarstarstarstar
Omgang met dieren
starstarstarstarstar
Waarde
starstarstarstarstar
Dagopvang
Annelies, 2020-08-12

Heel lieve meid met een hart voor dieren. Onze Barry werd heel goed opgevangen! We kregen ook regelmatig een foto of filmpje doorgestuurd. Zeker een aanrader!

Beschikbaarheid

Manon's huisdieren

Frenzi
Yorkshire
Toulouse
Golden retriever
Biscotte
Konijn
Nala
Paard
Stone
Paard

Over Manon's huis

Toegelaten huisdieren

Manon's huis

Een grote buitenruimte
Heeft geen kinderen
24/7 toezicht
Een volledig afgesloten tuin
Noodtransport

Vaardigheden

Specifieke Vaardigheden

Ik spreek Engels & Frans & Nederlands
<1 jaren ervaring

Spreek Nederlands, Frans en Engels

Kan Toedienen

Orale medicatie

Ervaring met

Asieldieren

Statistieken

<1h
Reactiesnelheid
100%
Respons
15 uur geleden
Laatst actief
Facebook
Geverifieerd
SMS
Geverifieerd
Email
Geverifieerd
Manon

Manon

@pet care manon (nl/fr)

Borsbeke
Logeren
Overnachting, bij de oppas thuis
15 EUR voor elk extra dier
25 EUR
/nacht
Alle diensten en prijzen
Contacteer Manon

Annulatiebeleid: Flexibel

Volledige terugbetaling als het baasje annuleert meer dan 24 uur voordat de reservatie start. 50% terugbetaling als er na 24 uur voor de reservatie wordt geannuleerd.

Reserveer via Pawshake om te genieten van onze premium verzekering, klantendienst, reservatiegarantie, geen administratiekosten, geen wijzigingskosten, veilige online-betalingen, foto-updates en meer!

Contacteer Manon