Pawshake logo
Elien

Dierenenthousiast/Animal Enthusiast/Passionné d'animaux

Mechelen
1 keer opgeslagen als favoriet
1 terugkerende gast
Laatst gecontacteerd: vandaag
Woont samen met 1 kat
Antwoordt meestal binnen een dag
6 uur geleden
Laatst actief
<7h
Reactiesnelheid
Logeren
Logeren
Overnachting, bij de oppas thuis
6 EUR voor elk extra dier
25 EUR
/nacht
Alle diensten en prijzen

Over Elien

Languages: NL / FR / ENG (/DE / IT)

Read ENG & FR below - anglais & français en dessous!

Hallo iedereen! Ik ben Elien, ik ben 26 jaar en ik ben gepassioneerd door dieren! Vroeger bij me thuis had ik altijd veel dieren; konijnen, vissen, schildpadden, fretjes, gerbils, katten, hamsters etc. Ook ging ik af en toe naar de Ardennen, waar mijn tante een aantal paarden en honden had, die ik meehielp te verzorgen. Met mijn jobs en vroegere studentenleven had ik hiervoor nog weinig tijd. Nu mis ik het contact met dieren enorm!

Om vaker bezig te zijn met dieren ga ik soms wandelen met de honden en/of paarden van vrienden. Ik zou dit regelmatiger willen doen, vandaar dit Pawshake account.

Door mijn job in de horeca en evenementensector heb ik heel wisselvallige uren. Door goed te plannen, vind ik altjd wel tijd om op uw dier te passen! Ook heb ik een passie voor schrijven, dus op sommige dagen kan ik van thuis uit werken, laat me dit weten als ik dit van bij jouw thuis kan doen, dan kan ik je diertje op sommige dagen wat langer gezelschap houden!

Wat kan ik aanbieden?

- Wandelingen met de hond: 30 minuten - 1 uur, afhankelijk van de behoefte van je hond. Langere wandelingen zijn ook mogelijk, laat maar weten indien je dit wenst!

- Huisbezoeken: Spelen met je huisdieren, eten geven, wandelen, kattenbak verversen, medicatie toedienen, kammen, foto's nemen,... We bespreken op voorhand wat je nodig hebt! Ik ben ook goed met planten, dus ik kan gerust ook uw planten water geven, of uw post uit uw brievenbus halen,... Moest je dit wensen. Standaard duurt een huisbezoek ongeveer een uur. Merk ik dat je huisdier nog niet genoeg heeft van het spelen, blijf ik nog langer! :)

- Katten die het gewend zijn om binnen te zitten kan ik ook bij mij thuis opvangen ( ik heb er zelf 3), ik heb een kleine koer. 

- Huisoppas: Ik blijf bij jouw thuis met overnachting -als je dit wenst- en laat je dier nooit langer dan 5 uur alleen.

Ik spendeer soms weekenden in Brussel en kan daar ook oppassen.

Ik woon in het centrum in Mechelen en kan me makkelijk verplaatsen! Hopelijk zien we elkaar snel!

Langues : EN / FR / ENG (/DE / IT)

Bonjour à tous ! Je m'appelle Elien, j'ai 26 ans et je suis passionnée par les animaux ! J'avais beaucoup d'animaux à la maison : lapins, poissons, tortues, furets, gerbilles, chats, hamsters, etc. J'allais aussi de temps en temps dans les Ardennes, où ma tante avait des chevaux et des chiens, dont je l'aidais à s'occuper. Avec mes emplois et ma vie d'ancien étudiant, j'avais peu de temps pour cela. Maintenant, le contact avec les animaux me manque énormément !

Pour être plus souvent avec les animaux, je vais parfois me promener avec les chiens et/ou les chevaux de mes amis. J'aimerais le faire plus régulièrement, d'où ce compte Pawshake.

En raison de mon travail dans le secteur de la restauration et des événements, mes horaires sont très irréguliers. En planifiant bien, je trouve toujours le temps de m'occuper de votre animal ! J'ai aussi une passion pour l'écriture, donc certains jours je peux travailler à la maison, faites-moi savoir si je peux le faire de chez vous, alors je peux tenir compagnie à votre animal un peu plus longtemps certains jours !

Qu'est-ce que je peux offrir ?

- Promenades avec le chien : 30 minutes - 1 heure, en fonction des besoins de votre chien. Des promenades plus longues sont également possibles, il suffit de me le faire savoir si vous le souhaitez !

- Les visites à domicile : Jouer avec vos animaux, les nourrir, les promener, changer leur litière, leur donner des médicaments, les peigner, les prendre en photo,... Nous discuterons à l'avance de ce dont vous avez besoin ! Je suis également douée avec les plantes, donc je peux arroser vos plantes, ou sortir votre courrier de votre boîte aux lettres,... Si vous le souhaitez. Par défaut, une visite à domicile dure environ une heure. Si je remarque que votre animal n'a pas eu le temps de jouer, je resterai encore plus longtemps ! :)

- Je peux également m'occuper des chats qui ont l'habitude d'être à l'intérieur (j'ai moi-même 3 chats), je possède une petite cour. 

- Gardiennage : je reste à votre domicile avec nuitée -si vous le souhaitez- et ne laisse jamais votre animal seul plus de 5 heures.

Je passe parfois des week-ends à Bruxelles et je peux m'occuper de vos animaux là-bas aussi.

J'habite dans le centre de Malines et je peux me déplacer facilement ! Au plaisir de se revoir bientôt !

Hello everyone! I am Elien, I am 26 years old and I am passionate about animals! I used to have a lot of animals at home; rabbits, fish, turtles, ferrets, gerbils, cats, hamsters, etc. I also went to the Ardennes once in a while, where my aunt had some horses and dogs, which I helped to take care of. With my jobs and former student life, I had little time for this. Now I miss the contact with animals enormously!

To be with animals more often, I sometimes go for a walk with friends' dogs and/or horses. I would like to do this more regularly, hence this Pawshake account.

Because of my job in the catering and events sector, my hours are very erratic. By planning well, I always find time to take care of your pet! I also have a passion for writing, so on some days I can work from home, let me know if I can do this from your home, then I can keep your pet company a bit longer on some days!

What can I offer?

- Walks with the dog: 30 minutes - 1 hour, depending on the needs of your dog. Longer walks are also possible, just let me know if you wish!

- House calls: Playing with your pets, feeding them, taking them for a walk, changing their litter box, giving them medication, combing them, taking pictures of them,... We will discuss in advance what you need! I'm also good with plants, so I can feel free to water your plants, or get your mail out of your mailbox,... If you wish. By default, a home visit takes about an hour. If I notice that your pet has not had enough of playing, I will stay even longer! :)

- I can also take care of cats who are used to being inside (I have 3 cats myself), I have a small courtyard. 

- House sitting: I stay at your home with overnight stay -if you wish- and never leave your pet alone longer than 5 hours.

I sometimes spend weekends in Brussels and can look after your pets there too.

I live in the centre of Mechelen and can easily get around! Hope to see each other soon!

Diensten van Elien

Bij de oppas thuis

Logeren
Logeren
Je hond logeert bij de oppas thuis
6 EUR voor elk extra dier
25 EUR
/nacht

Bij jou thuis

Hondenuitlaatservice
Hondenuitlaatservice
De oppas haalt je hond thuis op voor een fijne wandeling (30 min)
5 EUR voor elk extra dier
11 EUR
/wandeling
Eén huisbezoek per dag
Eén huisbezoek per dag
Boek een oppas die bij je thuis langskomt om je huisdier te voeren en verzorgen
14 EUR
/dag
Twee huisbezoeken per dag
Twee huisbezoeken per dag
Je huisdier wordt twee keer per dag bezocht door de oppas.
17 EUR
/dag
Huisoppas
Huisoppas
De oppas overnacht bij jou thuis
23 EUR
/nacht

Annulatiebeleid: Flexibel

Volledige terugbetaling als het baasje annuleert voor 12:00 uur de dag vóór de reservatie start. 50% terugbetaling als er na 24 uur voor de reservatie wordt geannuleerd. Er is geen recht op terugbetaling meer als de reservering op of na de startdatum wordt geannuleerd.

Beoordelingen

starstarstarstarstar
Communicatie
starstarstarstarstar
Respecteert afspraken
starstarstarstarstar
Correcte omschrijving
starstarstarstarstar
Omgang met dieren
starstarstarstarstar
Waarde
starstarstarstarstar
Hondenuitlaatservice
Maryse, 2022-09-24

Alles is prima verlopen!

starstarstarstarstar
Hondenuitlaatservice
Rafael, 2022-09-18

Elien is a very enthusiastic person, she was always making sure that Billie had a good time, she did as told, entered my home and picked Billie up, then later drop him off and hide the keys.

She is very responsible, accurate and always on time.

If allowed by you she will give some training snacks to Billie to get her to like her. Ingenious move

Beschikbaarheid

Elien's huisdieren

Wolf
Kat

Over Elien's huis

Toegelaten huisdieren

Elien's huis

24/7 toezicht
Noodtransport

Vaardigheden

Specifieke Vaardigheden

Ik spreek Engels & Frans & Nederlands & Duits & Italiaans & Spaans
+10 jaren ervaring

Kan Toedienen

Orale medicatie
Eerste hulp voor huisdieren
Inspuiten medicatie

Statistieken

SMS
Geverifieerd
Elien

Elien

Dierenenthousiast/Animal Enthusiast/Passionné d'animaux

Mechelen
Logeren
Logeren
Overnachting, bij de oppas thuis
6 EUR voor elk extra dier
25 EUR
/nacht
Alle diensten en prijzen
Contacteer Elien

Annulatiebeleid: Flexibel

Volledige terugbetaling als het baasje annuleert voor 12:00 uur de dag vóór de reservatie start. 50% terugbetaling als er na 24 uur voor de reservatie wordt geannuleerd. Er is geen recht op terugbetaling meer als de reservering op of na de startdatum wordt geannuleerd.

Reserveer via Pawshake om te genieten van onze premium verzekering, klantendienst, reservatiegarantie, geen administratiekosten, geen wijzigingskosten, veilige online-betalingen, foto-updates en meer!

Contacteer Elien