Pawshake logo
Paulien

Een dierenvriend in hart en nieren! | l’amie des animaux ️ | Animal lover

Brussel
18 keer opgeslagen als favoriet
1 terugkerende gast
1dagen geleden
Laatst actief
Logeren
Overnachting, bij de oppas thuis
5 EUR voor elk extra dier
20 EUR
/nacht
Alle diensten en prijzen

Over Paulien

Languages: NL / FR / ENG (/DE / ES)

Read ENG & FR below - anglais & français en dessous!

-----------------------------------------------------

Hallo! Ik ben Paulien, ik ben 23 jaar en ik hou van dieren! Ik heb vroeger bij mijn ouders thuis altijd veel dieren gehad (konijnen, katten, duiven, hamsters, vissen etc.)! Nu woon ik iets kleiner op een appartement in het centrum van Brussel en mis ik het contact met dieren enorm.

Om vaker bezig te zijn met dieren ga ik soms gaan wandelen met de honden van mijn vrienden. Ik zou dit regelmatiger willen gaan doen, vandaar dit Pawshake account. Ik werk nu part time op maandagmiddag, donderdag en vrijdag voor een zorgorganisatie. Op alle andere momenten ben ik beschikbaar! (Beschikbaar: maandagochtend of maandag na 17u, dinsdag, woensdag, donderdag na 17u, vrijdag na 17u en in het weekend).

Ik kan makkelijk van thuis werken, dus als ik kom petsitten gedurende een langere periode, neem ik mijn laptop mee naar je huis om je diertje gezelschap te houden. 🥰

Wat kan ik aanbieden?

- Wandelingen met de hond: 30 minuten - 1 uur, afhankelijk van de behoefte van je hond. Langere wandelingen zijn ook mogelijk, laat maar weten indien je dit wenst!

- Huisbezoeken: spelen met je huisdieren, eten geven, wandelingen, kattenbak verversen, eventueel medicatie geven, eventueel dieren kammen, foto's nemen en doorsturen… We bespreken op voorhand wat je nodig hebt! Ik wil gerust ook de planten water geven, post uithalen, ... mocht je dit wensen! Standaard duurt een huisbezoek ongeveer een uur. Als ik merk dat je huisdier wat langer wilt spelen, blijf ik nog iets langer. 😊 Ik kan op sommige dagen van thuis uit werken op mijn laptop, laat het me weten als ik dit van bij jou thuis kan doen, dan kan ik je diertje op sommige dagen wat langer gezelschap houden.

- Katten die gewend zijn om binnen te zitten kan ik ook bij mij opvangen. Ik woon wel vrij klein (klein/gemiddeld appartement zonder tuin of terras), hou hier rekening mee! Ik woon alleen, heb zelf geen kinderen of huisdieren thuis en het is hier heel rustig. Ik heb een krabpaal voor katten.

- Huisoppas: ik blijf bij jou thuis en laat je dier nooit langer dan 5 uur alleen.

Ik woon in het centrum van Brussel en kan me makkelijk verplaatsen met de metro. Hopelijk zien we elkaar snel! 😄

-----------------------------------------------------

ENG

Hello! My name is Paulien, I am 23 years old and I love animals! I used to have a lot of animals at my parents' house (rabbits, cats, pigeons, hamsters, fish, etc.)! Now I live a little smaller in an apartment in the center of Brussels and I miss contact with animals enormously. To spend more time with animals, I sometimes go for a walk with my friends' dogs. I would like to do this more regularly, hence this Pawshake account. I now work part-time on Monday afternoons, Thursdays and Fridays for a healthcare organization. I am available at all other times! (Available: Monday morning or Monday after 5 pm, Tuesday, Wednesday, Thursday after 5 pm, Friday after 5 pm and on weekends). I can easily work from home, so if I come pet-sitting for an extended period of time, I'll take my laptop to your house to keep your pet company.

What can I offer?

- Walks with the dog: 30 minutes - 1 hour, depending on your dog's needs. Longer walks are also possible, just let us know if you wish!

- Home visits: playing with your pets, feeding, going for walks, changing the litter box, giving medication if necessary, combing animals if necessary, taking pictures and forwarding them… We discuss in advance what you need! I'm also happy to water the plants, pick up the mail, ... if you wish! A home visit usually takes about an hour. If I notice that your pet wants to play a little longer, I'll stay a little longer. 😊 I can work from home on my laptop on some days, let me know if I can do this from your home, so I can keep your pet a little longer on some days.

- I can also take care of your cats or smaller pets at my apartment. I live quite small (small/average apartment without garden or terrace), keep this in mind! I live alone, have no children or pets at home and it is very quiet here. I have a cat scratching post.

- House sitter: I stay at your home and never leave your animal alone for more than 5 hours. I live in the center of Brussels and can easily travel by metro. Hopefully we'll see each other soon! 😄

-----------------------------------------------------

FR

Bonjour! Je m'appelle Paulien, j'ai 23 ans et j'adore les animaux ! J'avais beaucoup d'animaux chez mes parents (lapins, chats, pigeons, hamsters, poissons, etc.) ! Maintenant je vis un peu plus petit dans un appartement au centre de Bruxelles et le contact avec les animaux me manque énormément. Pour passer plus de temps avec les animaux, je me promène parfois avec les chiens de mes amis. J'aimerais le faire plus régulièrement, d'où ce compte Pawshake.

Je travaille maintenant à temps partiel les lundis après-midi, jeudis et vendredis pour un organisme de santé. Je suis disponible à tout autre moment ! (Disponible : lundi matin ou lundi après 17h, mardi, mercredi, jeudi après 17h, vendredi après 17h et le week-end). Je peux facilement travailler à domicile, donc si je viens garder des animaux pendant une longue période, j'apporterai mon ordinateur portable chez vous pour tenir compagnie à votre animal.

Que puis-je offrir ?

- Promenades avec le chien : 30 minutes - 1 heure, selon les besoins de votre chien. Des promenades plus longues sont également possibles, faites-le nous savoir si vous le souhaitez !

- Visites à domicile : jouer avec vos animaux, nourrir, faire des promenades, changer la litière, donner des médicaments si nécessaire, peigner les animaux si nécessaire, prendre des photos et les transmettre… Nous discutons à l'avance de ce dont vous avez besoin ! Je me ferai également un plaisir d'arroser les plantes, de ramasser le courrier, ... si vous le souhaitez ! Une visite à domicile dure généralement environ une heure. Si je remarque que votre animal veut jouer un peu plus longtemps, je resterai un peu plus longtemps. 😊 Je peux travailler de chez moi sur mon ordinateur portable certains jours, faites-moi savoir si je peux le faire depuis chez vous, afin que je puisse garder votre animal un peu plus longtemps certains jours.

- Je peux aussi m'occuper des chats ou d'autre animaux plus petits qui ont l'habitude de s'asseoir à l'intérieur. J'habite assez petit (appartement petit/moyen sans jardin ni terrasse), gardez cela à l'esprit ! Je vis seul, n'ai pas d'enfants ni d'animaux domestiques à la maison et c'est très calme ici. J'ai un griffoir pour chat.

- Gardien de maison : Je reste chez vous et ne laisse jamais votre animal seul plus de 5 heures.

J'habite au centre de Bruxelles et je peux facilement me déplacer en métro. J'espère que nous nous verrons bientôt! 😄

Diensten van Paulien

Bij de oppas thuis

Logeren
Je hond logeert bij de oppas thuis
5 EUR voor elk extra dier
20 EUR
/nacht

Bij jou thuis

Hondenuitlaatservice
De oppas haalt je hond thuis op voor een fijne wandeling (30 min)
5 EUR voor elk extra dier
14 EUR
/wandeling
Eén huisbezoek per dag
Boek een oppas die bij je thuis langskomt om je huisdier te voeren en verzorgen
14 EUR
/dag
Twee huisbezoeken per dag
Je huisdier wordt twee keer per dag bezocht door de oppas.
24 EUR
/dag
Huisoppas
De oppas overnacht bij jou thuis
30 EUR
/nacht

Paulien biedt ook

Halen en brengen

Annulatiebeleid: Standaard

Volledige terugbetaling als het baasje annuleert meer dan 7 dagen voordat de reservatie start. 50% terugbetaling als er binnen 7 dagen voor de reservatie wordt geannuleerd. Er is geen recht op terugbetaling meer als de reservering op of na de startdatum wordt geannuleerd.
Dagopvang voor honden en hondenuitlaatservice hebben altijd een flexibel annuleringsbeleid: volledige teruggave bij annuleringen voor 12 uur 's middags één dag voordat de reservering begint, 50% teruggave daarna. Nadat de reserveringsperiode al is ingegaan is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Beoordelingen

starstarstarstarstar
Communicatie
starstarstarstarstar
Respecteert afspraken
starstarstarstarstar
Correcte omschrijving
starstarstarstarstar
Omgang met dieren
starstarstarstarstar
Waarde
starstarstarstarstar
Huisbezoeken
Carlotta, 2022-08-29

Paulien took great care of our cat. Communication was super straightforward and we received cute updates every day.

starstarstarstarstar
Huisbezoeken
isabel, 2022-08-28

Paulien est le meilleur!

1
2
3
4
next page

Beschikbaarheid

Over Paulien's huis

Toegelaten huisdieren

Puppies
< 1 jaar
Maat honden
0-80 kg
Hond leeftijden
0-20 jaren
Katten
alle soorten
Fretten
Alle
Kleine dieren
knaagdieren, konijnen, ...

Paulien's huis

Een appartement
Heeft geen kinderen

Wandelgebieden

Losloopgebied dichtbij
Stedelijk & Stadspark

Vaardigheden

Specifieke Vaardigheden

Ik spreek Engels & Frans & Nederlands
<5 jaren ervaring
Ik heb thuis een kat en twee konijnen waar ik heel goed voor zorg. Ik ga soms gaan catsitten bij vrienden wanneer ze op vakantie waren en ga vaak hondenwandelingen doen.

Statistieken

Facebook
Geverifieerd
SMS
Geverifieerd
Email
Geverifieerd
Paulien

Paulien

Een dierenvriend in hart en nieren! | l’amie des animaux ️ | Animal lover

Brussel
Logeren
Overnachting, bij de oppas thuis
5 EUR voor elk extra dier
20 EUR
/nacht
Alle diensten en prijzen
Contacteer Paulien

Annulatiebeleid: Standaard

Volledige terugbetaling als het baasje annuleert meer dan 7 dagen voordat de reservatie start. 50% terugbetaling als er binnen 7 dagen voor de reservatie wordt geannuleerd. Er is geen recht op terugbetaling meer als de reservering op of na de startdatum wordt geannuleerd.
Dagopvang voor honden en hondenuitlaatservice hebben altijd een flexibel annuleringsbeleid: volledige teruggave bij annuleringen voor 12 uur 's middags één dag voordat de reservering begint, 50% teruggave daarna. Nadat de reserveringsperiode al is ingegaan is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Reserveer via Pawshake om te genieten van onze premium verzekering, klantendienst, reservatiegarantie, geen administratiekosten, geen wijzigingskosten, veilige online-betalingen, foto-updates en meer!

Contacteer Paulien